ANBI status

 


IRA Mauritanië is door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.

Hierdoor zijn uw giften aan ons aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting. Als schenker kunt u daardoor profiteren van een belastingvoordeel. Ook wij hoeven geen belasting te betalen over de giften die wij ontvangen.

Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.


Wat is een ANBI?


De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.


Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?


Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.


Wat is het voordeel van een ANBI-status?


Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor mensen die zowel losse als periodieke giften geven. Mensen die giften geven aan een vereniging met een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aangemerkt en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.