*************************

Coronacrisis

In verband met het coronavirus hebben wij in 2020 geen activiteiten kunnen ondernemen.
Dit is ook de reden dat we geen Algemene Ledenvergadering hebben kunnen houden.
Er stond veel in de planning wat we wilden doen, maar helaas is het door de genoemde reden niet tot stand gekomen. In dat kader wil het bestuur middels deze weg u informeren omtrent de situatie van onze vereniging. Wij hopen dat de situatie het dit jaar toelaat dat zij met u de activiteiten weer kunnen oppakken.

Het bestuur begrijpt dat u vragen heeft, maar mocht het zo zijn dan kunt u altijd uw vraag stellen per mail. Het bestuur zal u dan zo snel mogelijk antwoord geven.

Het bestuur

*************************

In Mauritanië bestaat nog steeds slavernij. Vele duizenden mensen worden als slaven gehouden. Zij hebben geen vrijheid of rechten, en worden uitgebuit, mishandeld en onderdrukt. Mannen worden gedwongen tot zwaar werk. Vrouwen en kinderen, die het grootste deel van de slaven vormen, werken in de huishouding of hoeden het vee. Vaak worden ze door slavenhouders en hun vrienden seksueel misbruikt. De kinderen die hieruit voortkomen groeien op als slaaf. Zo wordt de cirkel van de slavernij in stand gehouden. Regelmatig worden vrouwen en meisjes doorverkocht aan de Golfstaten, waar hen een afschuwelijk bestaan wacht.

De Mauritaanse regering heeft slavernij officieel verboden, maar gedoogt deze misdaad, ook omdat personen op hoge posities zelf slaven houden. Tevens maken de autoriteiten zich schuldig aan racisme en uitsluiting van de Afro-Afrikaanse bevolkingsgroepen.

De Mauritaanse mensenrechtenactivist en politicus Biram Dah Abeid voert campagne tegen deze misstanden. In 2008 richtte hij IRA Mauritanië op. De volledige naam van de organisatie luidt: Initiatief voor de Heropleving van de Beweging ter Afschaffing van de Slavernij in Mauritanië. Inmiddels zijn er IRA-afdelingen in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Afrika. IRA werkt samen met internationale mensenrechtenorganisaties en NGO’s.

De doelstellingen van IRA Mauritanië zijn:

- de vrijlating van alle slaven
- hulp en voorlichting aan slachtoffers van slavernij
- volledige naleving van de anti-slavernijwetten in Mauritanië
- de oprichting van onafhankelijke instanties die toezien op de naleving van wetten en internationale mensenrechtenverdragen die
- Mauritanië heeft geratificeerd
- tegengaan van iedere vorm van racisme en uitsluiting
- gelijke kansen op economisch, sociaal en cultureel gebied voor alle bevolkingsgroepen in Mauritanië
- internationale campagnes om aandacht en ondersteuning te vragen voor de strijd voor mensenrechten in Mauritanië.
Steun ons werk, word lid of doe een donatie