Gezocht: vice-voorzitterTaakomschrijving vicevoorzitter

De vicevoorzitter heeft niet een vastgelegde taak binnen het bestuur. Hij of zij kan de voorzitter als diens rechterhand ondersteunen.

Taken

• De vicevoorzitter assisteert en vervangt, indien nodig, de voorzitter bij de algemene leiding en de verenigingstaken.
• De vicevoorzitter is bij verhindering van de voorzitter verantwoordelijk voor het voorbereiden en/of leiden van vergaderingen.
• De vicevoorzitter representeert de vereniging in voorkomende gevallen en in overleg met de voorzitter.

Functie-eisen

• leidinggeven aan het bestuur.
• Consensusdenker die kan beslissen.
• Vaardig met e-mail en social media.
• Kennis van en affiniteit met de vereniging of vrijwilligerswerk.

De vicevoorzitter kan:

• In teamverband vrijwilligerswerk werken.
• Mensen binden en enthousiasmeren.
• Goed prioriteiten stellen.
• Op een goede manier naar binnen en buiten optreden en netwerken.
• Strategische doelen op korte en lange termijn stellen op het gebied van mensenrechten.

Representatie

Tenzij anders bepaald of afgesproken, vervangt de vicevoorzitter de voorzitter bij diens afwezigheid. Dit houdt in dat in dat geval de vicevoorzitter de voorzittersrol op zich neemt en diens taken waarneemt als zijnde de voorzitter. Gedurende deze periode neemt de vicevoorzitter de rechten van de voorzitter over om vergaderingen bijeen te roepen, de vereniging intern en extern te vertegenwoordigen.


Sollicitatie richten aan

Leida Florijn