19 december 2018 Drie bestuursleden bieden een petitie aan de Mensenrechten ambassadrice in Nederland.


Bestuursleden hebben onder leiding van de voorzitter van IRA Mauritanië-Nederland, Harouna Sala, een ontmoeting gehad met de ambassadrice van de Mensenrechten Marriët Schuurman bij het Ministerie Buitenlandse Zaken. Hier werd gesproken over de situatie van de slavernij in Mauritanië. Bestuursleden bij de Mensenrechten ambassadrice Marriët Schuurman De delegatie van IRA Mauritanië-Nederland hebben hun zorg geuit over de verslechtering van de mensenrechtensituatie sinds het ontstaan van de G5 troepenmachten. Het gevecht tegen terrorisme wordt ingezet als alibi om mensenrechtenactivisten monddood te maken. De activisten worden of het ziekenhuis ingeslagen, of ze worden gearresteerd; in de gevangenis kunnen zij martelingen verwachten.

Verder is er uitgebreid gesproken over de illegale gevangenschap van Biram Dah Abeid, die zonder enige vorm van bewijs of proces al sinds 7 augustus 2018 vastzit. Alles wijst erop dat deze gevangenisstraf politiek gemotiveerd is, gezien het feit dat Biram Dah Abeid op 7 augustus 2018 de papieren voor de verkiezingen zou gaan inleveren. Ondanks zijn arrestatie is hij toch gekozen als parlementslid en doet hij mee aan de presidentsverkiezingen van 2019. Er is enorme zorg uitgesproken over de gezondheid van Biram Dah Abeid en de willekeur van de inadequate zorg die Biram Dah Abeid ontvangt, terwijl hij hartpatiënt is. IRA Mauritanië-Nederland heeft zijn zorg uitgesproken over het feit dat Biram Dah Abeid overgeleverd is aan de grillen van de Mauritaanse dictatuur.


*************************

18 december 2018 Drie bestuursleden op bezoek bij de leden van de Tweede Kamer.


Een delegatie van IRA Mauritanië-Nederland is bij de vaste commissie voor Buitenlandse zaken van de Tweede Kamer in Den Haag geweest om haar petitie aan te bieden. Van de commissie waren daar onder meer Pia Dijkstra (voorzitter), Bocar Kante secretaris van IRA Mauritanië-Nederland overhandigd een petitie TweeBram van Ojik, Sven Koopmans en Sadet Karabulut aanwezig.

IRA Mauritanië-Nederland heeft haar bezordheid uitgesproken over het lot van activisten die zich inzetten voor de afschaffing van de slavernij in Mauritanië, alsmede de mannen, vrouwen en kinderen die onder mensonterende omstandigheden als slaaf worden gehouden. Verder is er specifiek gesproken over de politiek gemotiveerde gevangenschap van Biram Dah Abeid. Er werd met aandacht geluisterd naar wat IRA Mauritanië-Nederland vertelde.


*************************

1 en 2 mei 2018 Aanwezig op de VN Mensenrechtenconferentie in Geneve.


De 1ste en 2de mei verscheen de staat van Mauritanië voor de CERD: het Comité ter Eliminatie van Racisme en Discriminatie.
De IRA had een heel uitgebreid rapport ingediend aangaande slavernij, discriminatie en racisme in Mauritanië.
Dat rapport is helder en duidelijk: slavernij is een realiteit voor 20 % van de bevolking. Afro-Afrikanen worden niet op hoge posten toegelaten vanwege huidskleur. Er is extreme armoede onder Afro-Afrikanen. Slaven hebben geen papieren en kunnen niet stemmen, maar ook veel andere Afro-Afrikanen hebben geen papieren. Eind tachtiger jaren hebben er etnische zuiveringen plaatsgevonden, en veel mensen zijn onteigend van hun land, zijn gedeporteerd, gevangen genomen, gemarteld of vermoord.
Deze land-onteigeningen zijn nog steeds aan de orde van de dag.
Als mensen geen papieren hebben mogen ze niet stemmen, niet naar school, niet het land uit.
Biram Dah Abeid met Ruth Benschopt De mensen die in opstand komen tegen de slavernij worden gearresteerd en komen in de gevangenis, waar ze ook gemarteld worden.
Dit is de situatie waar de regeringsdelegatie van Mauritanië op moest reageren.
Het laatste rapport van Mauritanië dateerde van negen jaar geleden. Dat gaf geen goede indruk.
Nu presenteerde Mauritanië hun rapport. Als je van niks zou weten zou je denken dat dit een modelregering betreft, die fantastische maatregelen heeft genomen.
De mensenrechtenbeweging, betaald door de regering, was eerst heel uitgebreid aan het woord. Geen woord over de slavernij. Wel dat ze veel successen hadden behaald. Een aantal Afro-Afrikaanse vrouwen die ze op een goede functie hadden gekregen enz. Alles op zeer kleine schaal.
Het ene fantastische voorbeeld na het andere volgde.
Ook toen de regeringsdelegatie zelf aan het woord kwam. Over de bouw van een school op een bepaalde plek. Spijtig dat ze geen beelden moeten geven, met woorden kan je van alles zeggen.
Biram Dah Abeid met Ruth Benschop Daarna volgden de vragen van het Comité.
Er werden veel vragen gesteld, waaronder een aantal echt scherpe en goede vragen.
De regeringsdelegatie kon geen antwoord geven, maar wilde uitstel en zou de volgende ochtend, de tweede mei, met antwoorden komen.
Op de tweede mei kwamen ze met meer fantastische voorbeelden en antwoorden. Het was alle NGO’s duidelijk dat ze alleen maar konden liegen. Alleen al het feit dat ze niet direct antwoord konden geven was daarvoor een bewijs.
Tot er werd gevraagd naar een gevangene die zijn straf van twee jaar had uitgezeten maar nog steeds vastzat. Nu al drie jaar.
Het antwoord was dat hij tegen de wetten van de Sharia had gehandeld, de toon was ‘bemoei je er niet mee’.
Ook werd er gezegd dat het erg moeilijk was om de situatie van slavernij te veranderen, omdat het in de structuur van het land zat.
Daar kwam ook nog een kritische opmerking op. Als regering kan je die structuur veranderen, en deze regering doet er alles aan om die structuur zo te laten.

De Arabische-Berber minderheid die aan de macht is hebben er belang bij om de Afro-Afrikanen (die een meerderheid vormen) te onderdrukken, op deze manier blijven zij verzekerd van hun machtspositie.

Uiteindelijk bleek de taak van mij als IRA Mauritanië-Nederland afgevaardigde een dankbare.
De Mauritaniërs waren me oprecht dankbaar dat ik aanwezig was geweest. Hierdoor had de regering kunnen zien dat er meer mensen betrokken zijn bij het lot van Mauritanië.
En de Mauritaniërs voelden zich gesteund in hun strijd.


*************************

20 december 2017 Bezoek aan de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken


Biram Dah Abeid en het bestuur van IRA Mauritanië-Nederland zijn door de dagvoorzitter mevrouw S.Karabulut Biram Dah Abeid met S.Karabulut Biram Dah Abeid met het bestuur en S.Karabulut van de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer ontvangen.
Tijdens het gesprek is de algemene mensenrechtensituatie in Mauritanië aan de orde geweest, zoals geweld en intimidatie tegen IRA Mauritanië leden, grondonteigening, uitsluiting van registratie en de kinderen het recht op onderwijs onthouden.
Verder is er aandacht gevraagd voor de twee IRA-Mauritanië leden die vast zitten in Bir Moghrein in Mauritanië.


*************************

20 december 2017 Bezoek aan ZAM en Conny Braam oprichtster van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland.


Biram Dah Abeid met het bestuur en Conny Braam Biram Dah Abeid met Conny Braam

IRA-Mauritanië-Nederland heeft met zijn bestuur en Biram Dah Abeid een bezoek gebracht aan ZAM. Dit is een Journalistenplatform dat door Conny Braam, voormalig voorzitter van de AABN, is opgericht.
Onderwerp van het gesprek was de algemene mensenrechtensituatie in Mauritanië. Verder heeft Biram Dah Abeid de journalisten aandacht gevraagd voor de slavernij en racisme in Mauritanië.


*************************

20 december 2017 Bezoek aan Amnesty International


Biram Dah Abeid met het bestuur en medewerkers van Amnesty International Biram Dah Abeid met het bestuur en S.Karabulut

Het bestuur van IRA Mauritanië-Nederland en Biram Dah Abeid zijn ontvangen door de directeur van Amnesty International in Amsterdam, de heer E.Nazarski en onderzoeker de heer M. Mansour.
Biram Dah Abeid heeft uitgebreid toelichting gegeven over de zeer verslechterde mensenrechtensituatie in Mauritanië, zoals slavernij, racisme, geweld en arbitraire arrestaties.*************************

8 december 2017 Biram Dah Abeid bedankt de Nederlandse regering voor de Mensenrechtentulp


Biram Dah Abeid en de bestuursleden van IRA Mauritanië-Nederland waren uitgenodigd om de uitreikingsplechtigheid van de Mensenrechtentulp 2017 bij te wonen. Biram Dah Abeid met Minister Halbe Zijlstra en de ontvangster van de Mensenrechtentulp Biram Dah Abeid met 2bestuursleden en Minister Halbe Zijlstra Dit was de gelegenheid voor Biram Dah Abeid om via Halbe Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse regering te bedanken voor de toegekende Mensenrechtentulp prijs in 2015.
Destijds zat Biram Dah Abeid in de gevangenis vanwege zijn strijd tegen mensenrechtenschendingen in Mauritanië.*************************

8 december 2017 Een zoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken


Voor de aanvang van de Mensenrechtentulp uitreiking is het bestuur samen met Biram Dah Abeid ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken door de coördinerende functionaris van West Afrika/Magreb de heer L. Schillings.
Biram Dah Abeid heeft hier aandacht gevraagd voor de grove mensenrechtenschendingen in Mauritanië.*************************

11 april 2017 Lezing bij de African Studies Centre in de Universiteit van Leiden


Biram Dah Abeid  op de Universiteit van Leiden Biram Dah Abeid  op de Universiteit van Leiden

IRA Mauritanië-Nederland heeft in samenwerking met de Universiteit van Leiden (dr.Mamadou Sy) een lezing over slavernij en racisme georganiseerd, die door Biram Dah Abeid werd gehouden.

*************************

24 februari 2017 Bezoek aan Kees van Baar mensenrechten ambassadeur van Nederland


Biram Dah Abeid en bestuursleden van IRA Mauritanië-Nederland hebben een bezoek gebracht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de mensenrechten ambassadeur van Nederland, Kees van Baar.
Tijdens dit bezoek heeft Biram Dah Abeid de volgende schendingen van de mensenrechten in Mauritanië aan de orde gesteld.

Biram Dah Abeid met Kees van Baar en zijn secretaris en Mamadou Kelly betuusrlid IRA Mauritanië-Nederland Het bovenstaande impliceert onder andere, de  slavernij, het systematische verkrachten van vrouwen die als slaven leven, de kinderen die in de slavernij situatie zijn geboren, worden door hun slavenhouders, die tevens verwekkers zijn, niet erkend en beschikken daarmee niet over geboortedocumenten, daarom is hun bestaan niet bekend.
Er is gesproken over de genocide die in Mauritanië gepleegd is, waarbij zes honderd zwarte militairen zijn vermoord.
Verder is besproken over de invoering van de biometrische documenten die gekoppeld zijn aan een registratie, waarbij het voor veel mensen onmogelijk wordt gemaakt om zich te laten registeren. Biram Dah Abeid met de voorzitter van IRA Mauritanië-Nederland Harouna Sala Dit is een middel om de Afro Mauritaniërs en de Haratinen uit te sluiten, dit is ook één van de etnische zuiveringsmethode, waarbij het bestaan van deze mensen wordt verdoezeld.
Daarnaast benadrukte Biram Dah Abeid dat onteigening van landbouwgronden van negro Afrikanen en Haratinen doorgaat en daarmee het eigendomsrecht van deze bevolkingsgroepen ernstig wordt geschonden.
Ten slotte maakt de regering in Mauritanië het de IRA lastig: de organisatie is niet erkend en de regering is te repressief ten aanzien van de IRA, waardoor de speelruimte steeds kleiner wordt. Momenteel zijn er twee leden van IRA gedetineerd onder erbarmelijke omstandigheden. Ze worden gevangen gezet in een ontoegankelijk en woestijnachtig gebied en ze zijn zwaar gemarteld. Ze krijgen geen bezoek van hun familie, advocaten en artsen.

Biram Dah Abeid bedankte Nederland voor de mensenrechtentulp prijs. De ontvangst was hartelijk en constructief.